TAKACSMATE.COM
Galéria | Gallery: Falu (katalógus) - 2015.

 

Takács Máté képei elé

Takács Mátét egy korábbi korszakában az állatok foglalkoztatták. „Isten állatkertje” című kiállítása az embernek kiszolgáltatott, ugyanakkor az embernél rafináltabb és érzékenyebb élőlényeket vonultatott fel. Ezek a teremtmények több értelemben is a periférián léteztek, noha az állatkerteket egyébként, mint kerítéssel körbevett, szórakoztatóipari komplexumokat, éppenséggel nem a végeken, hanem a város közepén szokták felállítani. A jelenlegi falu-sorozat képei csak első pillantásra mozdulnak el markánsan ezektől a művektől. Emberi arcokat, többé-kevésbé klasszikus portrékat látunk, csakhogy pozícionáltságukban ezek az arcok is hasonló helyzetben vannak, mint az állatok voltak. Kiszolgáltatottak, egyúttal bölcsek, noha nem abban az értelemben, ahogy a föld közelségében élő, dolgos parasztembereknek szoktunk anakronisztikus és hamis tisztelettel valamiféle varázslatos „bölcsességet” tulajdonítani. Ennek a falunak a lakói nem azért bölcsek, mert eleven kapcsolatban vannak a természettel, hiszen sem bennük, sem a környezetükben alig fedezni fel bármit is, aminek a természethez volna köze. Az ő tudásuk inkább saját helyzetük ismeretében rejlik. Tudják, hogy ők is ugyanúgy Isten egyik állatkertjének lakói, hogy maguk is látványosságok, ha nem is feltétlenül hús-vér valójukban, de társadalmi létükben bizonyosan: a különféle statisztikákban felbukkanó, ismeretlen összetételű tömegként léteznek, amelyről egyébiránt mi, kívülállók, az égvilágon semmit nem tudunk. Számunkra fikcióként adottak.
Takács Máté az önarcképek kapcsán azt is világossá teszi, hogy számára itt az elsődleges tét nem az ismeretlen magyar kisközösségek szép-bánatos arcainak a megmutatásában rejlik, nem egy „világot” igyekszik feltárni, hiszen a falu itt nem rendelkezik máshoz viszonyítható helyrajzzal, nincs önálló lényege, kultúrája, csupán nyomai léteznek, mégpedig magukban az arcokban, illetve azokon keresztül. Megvan a drámaisága annak is, amikor a város felől nézve „együtt érzünk” a leszakadó területek lakóival, a nehéz, nem ritkán kilátástalan helyzetben lévő társadalmi rétegekkel. A probléma, itt és most, természetesen valós és súlyos, a művészi reprezentációjának azonban komoly korlátai vannak. Takács Máté, úgy vélem, mint az előző sorozatában, ezúttal is gondos kerülőutat választ – miközben tud a nincstelenségről, és ismeri a szolidaritás gesztusait, valójában azt mutatja meg, hogy csak a falu létezik. Két álmot álmodunk egyszerre, és nem tudni, melyik a riasztóbb. Egyrészt, hogy a végeken vagyunk, távol mindentől, másrészt hogy az emberkert közepén ücsörgünk, rácsok mögött, és boldogan nyújtjuk a markunkat, ha valaki látogatóba érkezik.

Bartók Imre